Geschiedenis

GESCHIEDENIS

HET PRILLE BEGIN


"Lust naar Kunst" ontstaat op 4 januari 1874 uit de in 1848 opgerichte jongelingencongregatie in Lokeren. De toneelvereniging wordt gesticht door Jules Savignac, Ferdinand de Fonteyne en Edmond Albert.

In de beginjaren wordt er enkel voor de leden gespeeld. De eerste voorstellingen vinden plaats in onaangepaste lokalen, op schoolbanken belegd met planken en schermen van papier. Zo wordt er twee jaar aan toneel gedaan in het Kerkestraatje (nu gekend als de Torenstraat).

In 1876 verhuist de congregatie en de toneelafdeling naar de Molenstraat, waar een toneelzaal voorzien is. In oktober 1876 kan Lust naar Kunst rekenen op een eigen zaal in de Kazernestraat.

Wereldoorlog I brengt een verlamming van de werking teweeg: het Nationaal voedingscomité richt een soeplokaal op in de eigen zaal. Er wordt terug gestart in oktober 1917 en de opbrengst van dat jaar gaat naar ‘Het werk van de Lokerse Krijgsgevangenen’. In 1918 wordt er tweemaal gespeeld, in april en oktober, en een maand later komt de wapenstilstand.

In 1939 plant men het 65-jarige jubileum. Dit wordt echter afgelast omwille van de oorlogsdreiging.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog probeert men de werking te laten doorgaan, maar de zaal wordt in beslag genomen door Winterhulp. Enkel op zon- en feestdagen kan men over de zaal beschikken. In die periode sticht E.H bestuurder van Overbeke het "pakje van de soldaat", een initiatief gericht naar congreganisten in het oorlogsgebied. In mei 1944 staakt het bestuur de zittingen na een luchtaanval door Engelsen en Amerikanen. Lokeren wordt bevrijd op 8 september 1944 en de zittingen worden in november hervat.

In 1949 wordt het 100-jarig bestaan van de congregatie en het 75-jarig bestaan van de toneelafdeling gevierd met het massa-openluchtspektakel "Het spel van St-Laurentius" in het stadspark van Lokeren. Dankzij een succesvolle medewerking van verschillende groeperingen, waaronder zang- en balletverenigingen, worden er in totaal 500 mensen betrokken bij de productie.

Na de oorlog heeft Lust naar Kunst problemen om stukken te vinden voor ongemengde groepen. Toch houden ze vol tot 1963. Met het stuk "Het ontstuimige hart" worden de eerste vrouwen verwelkomd.

In 1964 wordt het Lokers jeugdtoneel opgericht. Er staan volwassenen op de planken die de jeugd de magische kracht van toneel willen leren kennen. Het eerste lustrum wordt samengevierd met de 60e verjaardag van Yvonne Waegemans met haar sprookje " Ten, het bloemenvadertje".

In 1965 houdt de congregatie op te bestaan, maar de toneelvereniging blijft actief. Lust naar Kunst verliest dan wel zijn vaste toneelzaal en speelt dan in het gildenhuis, in de toneelzaal van het St-Lodewijkscollege en vanaf 1982 in het Cultureel Centrum van Lokeren.


RECENTE GESCHIEDENIS


In 1991 vindt er een uitwisseling plaats met de toneelgroep "Dramaticky Klub Trebic" uit het voormalige Tsjechoslowakije.

Met "Matilda" wint de jeugdafdeling de eerste prijs en een optreden in het NTG , in het tweede Oost-Vlaamse tornooi voor jongerentoneel van de Gentse rederijkerskamer.

In 1999 wordt het 125-jarig bestaan gevierd met de opvoering "De Trojaanse vrouwen".

Voor de provinciale klassering plaatsen ze zich in 1e categorie met "De Spaanse Brabander (1982) en "A Shayna Maidel" (2000). In 2e categorie werden ze geplaatst met "Arme Cyrano" (1985), "Private levens" (1990), "Wachten tot het donker wordt" (1994), "Oom Wanja" (1997), "De Golf" (2016).

Ze zijn vijfmaal laureaat voor het Koninklijk landjuweel, met "Een vloog over het koekoeksnest" (1980), "De Spaanse Brabander" (1982), "Tartuffe" (1991) en "Dansen op Lughnasa" (2003)

In 2006 winnen ze het landjuweel dan met 'De Val'.

In 2011 wordt het landjuweel hervormd naar een festival ipv een wedstrijd met maar één winnaar. In 2015 ("De koning sterft") zijn ze één van de vijf groepen die geselecteerd worden voor dit landjuweelfestival.